Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431866 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trinhnguyen
 Trinhnguyen - ID: 1431866
 Name:  Trinhnguyen
 IP & Posted by:  116.102.217.191 on April 20, 2018 at 5:31pm
 Updated by:  April 20, 2018 at 10:54pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người thông cảm thân thiện trò chuyện về cuộc sống
 Free Time:  Học làm bánh xem clip
 I Am:  Vui vẻ thích nấu ăn thích làm mọi người vui vẻ
 Looking For:  Một người đồng cảm trò chuyên vui vẻ thích miền Tây sông nc thích ăn ngon để mình nấu cho a người đó thưởng thức s d t khong chin bốn lần ba hai bay khong

Back | Send Email to Trinhnguyen (ID: 1431866)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.