Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431937 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọcminh

 Ngọcminh - ID: 1431937
 Name:  Ngọcminh
 IP & Posted by:  123.136.116.193 on April 22, 2018 at 1:18am
 Updated by:  April 22, 2018 at 4:30pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sóc Trăng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm được người hợp y để cùng chia sẽ vui buồn trong cuộc sống
 Free Time:  Đọc báo xem phim. Đi dao
 I Am:  Đơn giãn bình thường
 Looking For:  Đơn giãn không cần giàu nghèo biết yêu thương và chăm sóc nhau lúc về gia là hạnh phúc

Back | Send Email to Ngọcminh (ID: 1431937)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.