Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431997 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoài Thương

 Hoài Thương - ID: 1431997
 Name:  Hoài Thương
 IP & Posted by:  113.189.11.246 on April 22, 2018 at 8:38pm
 Updated by:  April 23, 2018 at 12:57am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Buôn Ma Thuột
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Thu Ngân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển công việc riêng
 Free Time:  ra ngoài vui chơi, shopping
 I Am:  Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện
 Looking For:  làm việc vui chơi hợp lí, lo cho gia đình. vui vẻ cởi mở

Back | Send Email to Hoài Thương (ID: 1431997)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.