Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432067 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Maria Do
 Maria Do - ID: 1432067
 Name:  Maria Do
 IP & Posted by:  49.199.197.3 on April 23, 2018 at 6:55pm
 Updated by:  May 15, 2018 at 7:13am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Melbourne
 State/Province:  Victoria
 Country:  Australia
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Beauty technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lấy bằng cử nhân và kinh doanh trong tương lai
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Đơn giản, nhiệt tình, quan trọng sự chân thành
 Looking For:  Một người đàn ông tốt, biết quan tâm chia sẻ yêu thương trân trọng mình để tiến đến hôn nhân nghiêm túc. lấy hôn nhân làm tiền đề cho 1 mối quan hệ nghiêm túc.

Back | Send Email to Maria Do (ID: 1432067)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.