Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432169 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kimmi
 Kimmi - ID: 1432169
 Name:  Kimmi
 IP & Posted by:  211.28.141.60 on April 25, 2018 at 1:30am
 Updated by:  November 5, 2018 at 3:39pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Melbourne
 State/Province:  Victoria
 Zip:  3021
 Country:  Australia
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống thật vui vẻ và luôn vui vẻ
 Free Time:  Lo cho con, dọn dẹp hoặc nấu ăn
 I Am:  Cũng đơn giản nhưng đôi khi cũng không hề đơn giản
 Looking For:  Người đàn ông có thể hiểu được mình cần gì và muốn gì ( không đam mê bài bạc )

Back | Send Email to Kimmi (ID: 1432169)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.