Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432205 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kien Viet

 Kien Viet - ID: 1432205
 Name:  Kien Viet
 IP & Posted by:  76.99.107.243 on April 25, 2018 at 12:48pm
 Updated by:  April 26, 2018 at 4:39pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77040
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  SG: làm tốt kế hoạch hiện tại. LG: Có một gia đình hạnh phúc cùng người mà mình yêu thương.
 Free Time:  Đi biển, câu cá, movies, gym... Làm những gì mình thích.
 I Am:  Chân thành, tôn trọng mọi người, hết lòng với người mình yêu thương.
 Looking For:  Tìm một nữa của mình để cùng nhau ổn định cuộc sống phát triển sự nghiệp, một người hiểu mình (có hiểu mới có thương)

Back | Send Email to Kien Viet (ID: 1432205)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.