Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432225 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Vân

 Nguyễn Vân - ID: 1432225
 Name:  Nguyễn Vân
 IP & Posted by:  101.99.36.194 on April 25, 2018 at 9:34pm
 Updated by:  March 20, 2019 at 4:52pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp. Hồ Chí Mi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  chuyên viên tâm lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn và kết hôn
 Free Time:  cafe và nấu ăn
 I Am:  Biết lắng nghe, chia sẻ và thấu hiều người khác
 Looking For:  Người có trách nhiệm, tình cảm và biết tôn trọng đối phương

Back | Send Email to Nguyễn Vân (ID: 1432225)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.