Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432291 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Trang

 Nguyễn Trang - ID: 1432291
 Name:  Nguyễn Trang
 IP & Posted by:  113.170.242.147 on April 26, 2018 at 9:39pm
 Updated by:  December 18, 2018 at 8:44pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nhà quê
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:   Ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm niềm vui trong cuộc sống.
 Free Time:  Làm những việc mình thích...
 I Am:  Nói về mình hơi khó...Sẽ biết khi quen nhau bạn nhé...!
 Looking For:   Sẽ hồi âm tất cả thư đến...mọi chuyện còn lại hãy để tùy duyên nhé !

Back | Send Email to Nguyễn Trang (ID: 1432291)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.