Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432346 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lan phong
 Lan phong - ID: 1432346
 Name:  Lan phong
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on April 27, 2018 at 6:14pm
 Updated by:  May 6, 2018 at 4:00pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1/2 còn lại.
 Free Time:  Thời gian rảnh nghe nhạc, xem phim.. ( tám) với Bạn bè.
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng..đôi lúc bạn bè cho là khó hiểu.
 Looking For:  Người vui vẻ..quan tâm, thông cảm..yêu thương.Viber ko mot 2 hai chin ko0 bonba 0 nam.xin đừng đùa giởn.

Back | Send Email to Lan phong (ID: 1432346)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.