Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432354 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhớ Ai

 Nhớ Ai - ID: 1432354
 Name:  Nhớ Ai
 IP & Posted by:  171.240.148.214 on April 27, 2018 at 9:18pm
 Updated by:  April 28, 2018 at 12:30am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Viet nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Cô giáo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu để hoàn thiện hơn..
 Free Time:   xem phim, nghe nhạc , ăn uống và du lịch
 I Am:  Vui vẻ , chân thật .. thế thôi hihi
 Looking For:  Trung thực...! Em không quan trọng về tuổi có chênh lệch nhau không. Vì bản thân em thích người lớn tuổi hơn! Không phải để chiều em mọi thứ mà là để em cảm thấy bình yên! Yêu một người trưởng thành để bản thân mình trưởng thành theo họ. Em thích điều đó... nhoai1997@yahoo.com . Mail cua em

Back | Send Email to Nhớ Ai (ID: 1432354)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.