Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432499 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc nguyen

 Ngoc nguyen - ID: 1432499
 Name:  Ngoc nguyen
 IP & Posted by:  27.2.208.165 on April 30, 2018 at 7:13am
 Updated by:  June 6, 2018 at 7:18am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Pt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc ổn định, gia đình.
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc
 I Am:  Đơn giản, chân thật, lắng nghe và chia sẽ.
 Looking For:  Lon tuoi chut, Chân thành, có đạo đức và biết cố gắng trong cuộc sống. Phỏne: +84‭1252418378.

Back | Send Email to Ngoc nguyen (ID: 1432499)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.