Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432555 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quỳnh anh
 Quỳnh anh - ID: 1432555
 Name:  Quỳnh anh
 IP & Posted by:  113.23.25.245 on May 1, 2018 at 2:42am
 Updated by:  July 20, 2018 at 4:44pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:   Có những lúc ta chỉ cần phải đợi Kẻo vội vàng đôi lúc hoá mong manh ... 🌿
 Looking For:  Một người bạn chân thành

Back | Send Email to Quỳnh anh (ID: 1432555)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.