Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432579 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thắm Ng💞

 Thắm Ng💞 - ID: 1432579
 Name:  Thắm Ng💞
 IP & Posted by:  103.199.70.212 on May 1, 2018 at 8:58am
 Updated by:  June 28, 2018 at 5:01am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Looking For:  E không cần 1 người quá hoàn hảo chỉ cần biết thông cảm và biết yêu thương ❤️❤️❤️❤️ Thật sự nghiêm túc để tránh mất thời gian of cả 2 😝

Back | Send Email to Thắm Ng💞 (ID: 1432579)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.