Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432730 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang
 Trang - ID: 1432730
 Name:  Trang
 IP & Posted by:  42.112.81.105 on May 4, 2018 at 1:57am
 Updated by:  January 25, 2019 at 5:31pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vinh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Biết thay đổi và nỗ lực hơn nữa trông cuộc sống
 Free Time:  Xem phim nghe nhac
 I Am:  Hòa đồng , vui vẻ
 Looking For:  Một người biết chia sẽ và đồng cảm. Và cũng là mẫu người của gia đình . Tôi ko cần a phải hứa nhiều mà tôi chỉ cần sự chân thành và nghiêm túc của a đối với tôi là đủ rồi ..

Back | Send Email to Trang (ID: 1432730)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.