Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432740 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngân Ngô
 Ngân Ngô - ID: 1432740
 Name:  Ngân Ngô
 IP & Posted by:  123.23.123.15 on May 4, 2018 at 6:11am
 Updated by:  May 4, 2018 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rạch giá ki
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thống kê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm chồng việt kiều
 Free Time:  Trông con và làm việc nhà
 I Am:  Vui vẻ dễ hòa đồng với mọi người muốn được đi nhiều nơi
 Looking For:  Việt kiều mỹ có công việc ổn định biết yêu trẻ con

Back | Send Email to Ngân Ngô (ID: 1432740)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.