Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432794 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tường Vi

 Tường Vi - ID: 1432794
 Name:  Tường Vi
 IP & Posted by:  115.73.48.25 on May 5, 2018 at 1:31am
 Updated by:  May 11, 2018 at 4:29pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tăng cân á ?!
 Free Time:  Chơi game , nghe nhạc ,du lịch.
 I Am:  Hướng nội , lười vận động ,thích ngủ nướng nà .
 Looking For:  Có thể bao dung mọi khuyết điểm của tôi là được.

Back | Send Email to Tường Vi (ID: 1432794)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.