Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432863 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Nga Trần - ID: 1432863
 Name:  Nga Trần
 IP & Posted by:  71.231.251.204 on May 6, 2018 at 7:32am
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  Will tell you later
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Yên bình
 State/Province:  Washington
 Zip:  00
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sẽ nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài nếu có thể .
 Free Time:  Nghe thuyết pháp , học thêm English trên YouTube . dọn đẹp nhà cửa ,trồng hoa rất thích trồng hoa ,có hôm trời mưa cũng ở ngoài trời trồng cho xong hoa mới vào nhà .
 I Am:  Siêng năng , chăm chỉ , có trách nhiệm , chân thật ngay thẳng , vui vẻ .
 Looking For:  Vui tính , thành thật .

Back | Send Email to Nga Trần (ID: 1432863)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.