Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432965 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MùaXuân

 MùaXuân - ID: 1432965
 Name:  MùaXuân
 IP & Posted by:  42.118.193.64 on May 7, 2018 at 9:35pm
 Updated by:  May 9, 2018 at 6:54pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Chủ doanh nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tùy duyên !
 Free Time:  Người chân thành, đơn giản.
 I Am:  Tìm được người bạn gái, giàu nữ tính, hiền, nhân hậu.
 Looking For:  Tìm được người bạn gái, giàu nữ tính, hiền, nhân hậu.

Back | Send Email to MùaXuân (ID: 1432965)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.