Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433055 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trần Kim Cúc
 Trần Kim Cúc - ID: 1433055
 Name:  Trần Kim Cúc
 IP & Posted by:  113.182.20.205 on May 9, 2018 at 8:41am
 Updated by:  May 12, 2018 at 5:17pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà Rịa Vũng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một nữa còn lại.
 Free Time:  Nấu ăn, xem phim, dọn dẹp nhà cửa
 I Am:  Tôi là một người phụ nữ đơn giãn như bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi muốn được chăm sóc gia đình tương lai của mình
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người đàn ông chân thành, thông cảm, biết chia sẽ và tuổittừ 55 trở lên. Cảm ơn

Back | Send Email to Trần Kim Cúc (ID: 1433055)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.