Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433361 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dung

 Dung - ID: 1433361
 Name:  Dung
 IP & Posted by:  115.75.52.103 on May 13, 2018 at 10:59pm
 Updated by:  May 13, 2018 at 11:55pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Phước
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  kết ban, và tìm 1 nữa còn lại
 Free Time:  nghe nhac, đi du lịch,...
 I Am:  sống thiên về tình cảm, vui vẻ, hòa đồng.
 Looking For:  lớn tuổi tốt nhất là cũng đã từng có vợ, sống tình cảm, biết đặt mình vào vi trí ng khác, biết suy nghĩ, chín chắn, ổn định

Back | Send Email to Dung (ID: 1433361)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.