Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433440 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 NG.THU.HANH - ID: 1433440
 Name:  NG.THU.HANH
 IP & Posted by:  14.169.88.188 on May 15, 2018 at 4:55am
 Updated by:  August 13, 2018 at 7:06am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm Bạn... hoặc tiến xa hơn nữa, hy vọng sẽ gặp được
 Free Time:  Đọc sách, báo, nấu ăn, thỉnh thoảng tán gẫu cà phê với bạn bè, biển, thỉnh thoảng đi du lịch...
 I Am:  Quan điểm tìm ngươi bạn đã khó, tìm người hiểu mình càng khó hơn...Qua thăng trầm càng mong cuộc sống bình an , nếu may mắn mong sẽ gặp được tri kỹ... Tùy Duyên vậy!
 Looking For:  Người sống bao dung và chân thành, suy nghĩ nghiêm túc...

Back | Send Email to NG.THU.HANH (ID: 1433440)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.