Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433558 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Namkiet

 Namkiet - ID: 1433558
 Name:  Namkiet
 IP & Posted by:  171.233.97.126 on May 17, 2018 at 2:12am
 Updated by:  May 18, 2018 at 9:55am
 Gender:  Gay
 Age:  22
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Học kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm mối quan hệ nghiêm túc
 Free Time:  Cafe, xem phim. Đọc tin tức
 I Am:  Giản dị, thân thiện.mình ít lên đây lắm nên Kết bạn Zalo ( 01865484556) không gọi được nhé
 Looking For:  Lịch sự

Back | Send Email to Namkiet (ID: 1433558)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.