Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433575 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Ngoc Anh - ID: 1433575
 Name:  Ngoc Anh
 IP & Posted by:  14.186.205.209 on May 17, 2018 at 9:22am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sức khoẻ tốt, công việc tốt, được yêu thương
 Free Time:  Du lịch, đọc sách báo, suy nghĩ...
 I Am:  Chân thành, nhân hậu, vui vẻ, có ý thức
 Looking For:  Người bạn trai hiền hậu, có thể trò chuyện, chia sẻ và ngày càng thấy quý mến

Back | Send Email to Ngoc Anh (ID: 1433575)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.