Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Trâm
 Ngọc Trâm - ID: 1433727
 Name:  Ngọc Trâm
 IP & Posted by:  1.52.37.169 on May 20, 2018 at 12:29am
 Updated by:  May 20, 2018 at 1:57am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc, du lịch.
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.
 Looking For:  Cần tìm người bạn có tính tình vui vẻ, chân thành, biết chia sẻ có thể cùng nhau đi hết con đường còn lại của cuộc đời.

Back | Send Email to Ngọc Trâm (ID: 1433727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.