Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to RIN.
 RIN. - ID: 1433779
 Name:  RIN.
 IP & Posted by:  116.108.63.60 on May 20, 2018 at 6:50pm
 Updated by:  July 15, 2018 at 7:14am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  TPHCM.
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Dược
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:   Sống bình an nếu có biến cố vẫn sẽ tiếp nhận và vượt qua, không trốn tránh.
 Free Time:  Ăn kem 😁😁😁. Thường rất ít khi rãnh.
 I Am:  Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống.
 Looking For:  Đạo đức,trầm tĩnh..!!!

Back | Send Email to RIN. (ID: 1433779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.