Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vân nguyễn
 Vân nguyễn - ID: 1433810
 Name:  Vân nguyễn
 IP & Posted by:  103.199.23.153 on May 21, 2018 at 5:49am
 Updated by:  May 21, 2018 at 4:11pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn và đi đến hôn nhân
 Free Time:  Đi chơi cùng bạn bè
 I Am:  Hoà đồng ,vui vẻ nhưng cực kì nội tâm sâu sắc
 Looking For:  Biết quan tâm chia sẻ và sâu sắc chung thuỷ trong tình cảm

Back | Send Email to Vân nguyễn (ID: 1433810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.