Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434010 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to levis
 levis - ID: 1434010
 Name:  levis
 IP & Posted by:  42.117.154.170 on May 24, 2018 at 8:13am
 Updated by:  May 15, 2019 at 4:45pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  HCM- BD
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  office
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  hoàn thành tốt mọi công việc vui vẻ... công việc tốt chăm lo bảo vệ GD
 Free Time:  thể thao đọc tin tức,nấu ăn, làm việc nhà kd thêm....
 I Am:  nghiêm túc, thích thẳng thắn nhẹ nhàng, sẽ tim hiểu kỹ hơn khong 935 bon khong nam 425
 Looking For:  chín chắn, mún lập gia đình, thân thiện, biết chia sẻ cảm thông SDt mình khong hay qua mal longvh789@ gomai cham com

Back | Send Email to levis (ID: 1434010)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.