Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434073 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BẾN NGHÉ
 BẾN NGHÉ - ID: 1434073
 Name:  BẾN NGHÉ
 IP & Posted by:  115.76.144.131 on May 25, 2018 at 8:22am
 Updated by:  May 25, 2018 at 7:26pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kinh doanh phát triển và đầu tư thành công
 Free Time:  Thư giãn, chơi thể thao vừa sức, du lịch và tham gia làm từ thiện
 I Am:  Thẳng thắn, cởi mở, văn minh, lịch sự
 Looking For:  Chân thành, đồng cảm và biết cư xử

Back | Send Email to BẾN NGHÉ (ID: 1434073)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.