Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434206 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thiên phú
 thiên phú - ID: 1434206
 Name:  thiên phú
 IP & Posted by:  123.21.206.111 on May 27, 2018 at 11:31am
 Updated by:  May 27, 2018 at 3:44pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mua nhà , kết hôn , sinh con
 Free Time:  xem phim , ăn uống
 I Am:  vui tính dễ gần , thích làm người khác cười
 Looking For:  hòa đồng , vui vẻ

Back | Send Email to thiên phú (ID: 1434206)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.