Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434304 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quynh Giao

 Quynh Giao - ID: 1434304
 Name:  Quynh Giao
 IP & Posted by:  42.117.89.65 on May 29, 2018 at 4:30am
 Updated by:  July 16, 2018 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hậu Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn nghiêm tuc, tìm hiểu phù và tiến xa.
 Free Time:  Xem phim, chăm sóc bản thân, mua sắm
 I Am:  Thẳn thắn, sống tình cảm, chịu khó, ghét giả dối cực kì
 Looking For:  Nghiêm túc, chung thủy, trưởng thành, tâm lí, k gia trưởng và chân thành. Rất vui đc lam ban. Thanks all

Back | Send Email to Quynh Giao (ID: 1434304)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.