Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434400 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ka Thy

 Ka Thy - ID: 1434400
 Name:  Ka Thy
 IP & Posted by:  171.250.220.166 on May 30, 2018 at 8:12pm
 Updated by:  May 31, 2018 at 12:27am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nữ giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm sống, không có nhu cầu tìm bạn trai
 Free Time:  Mua sắm, du lịch, xem phim, ăn uống
 I Am:  bản tính hiền lành, trầm tính, thẳng thắn, rõ ràng, không thích lợi dụng, hay đi từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
 Looking For:  Tìm bạn nữ giao luư học hỏi thêm kinh nghiệm sống, chia sẽ niềm vui.

Back | Send Email to Ka Thy (ID: 1434400)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.