Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434605 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thảo

 Thảo - ID: 1434605
 Name:  Thảo
 IP & Posted by:  115.76.179.118 on June 2, 2018 at 5:59pm
 Updated by:  July 29, 2018 at 8:31pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm hiểu lâu dài và tiên xa hơn
 Free Time:  xem phim , tập thể dục
 I Am:  vui vẻ hoà đồng sống tình cảm
 Looking For:  sông tình cảm hướng về gia đình iu trẻ con

Back | Send Email to Thảo (ID: 1434605)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.