Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434694 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Hoà
 Phạm Hoà - ID: 1434694
 Name:  Phạm Hoà
 IP & Posted by:  14.187.39.195 on June 3, 2018 at 10:39pm
 Updated by:  August 14, 2019 at 4:23pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỷ sư
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái phù hợp tiến tới HN
 Free Time:  TT,Du lịch, cà phê nhạc,đọc sách báo....
 I Am:  Hiền,vui tính,tốt bụng......
 Looking For:  Hiền, biết sống tốt vươn lên

Back | Send Email to Phạm Hoà (ID: 1434694)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.