Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434723 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thomas Hoang
 thomas Hoang - ID: 1434723
 Name:  thomas Hoang
 IP & Posted by:  173.244.48.34 on June 4, 2018 at 7:41am
 Updated by:  June 4, 2018 at 4:19pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Reading
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  01867
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:   Tìm kiếm một người phụ nữ rất tốt để chia sẻ trái tim.
 Free Time:  Thức uống cà phê, nghe tự hỏi, yêu động vật, đi du lịch.
 I Am:   bình tĩnh, nhẹ nhàng, lãng mạn, quan tâm và thông minh
 Looking For:  bình tĩnh, nhẹ nhàng, lãng mạn, chu đáo và thông minh

Back | Send Email to thomas Hoang (ID: 1434723)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.