Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434794 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cao Cao

 Cao Cao - ID: 1434794
 Name:  Cao Cao
 IP & Posted by:  1.55.198.164 on June 5, 2018 at 7:31am
 Updated by:  November 17, 2018 at 9:28am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi lễ nhà thờ, làm việc nhà phụ giúp ba mẹ, ...
 I Am:  Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gởi về người chốn mịt mùng.Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung
 Looking For:  Trời cao có thấu cúi xin người ban phước cho đời con một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai... Cùng tôn giáo Thiên Chúa, chưa từng lập gđ, không đùa giỡn...caocao91@yahoo.com

Back | Send Email to Cao Cao (ID: 1434794)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.