Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434814 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hân võ

 Hân võ - ID: 1434814
 Name:  Hân võ
 IP & Posted by:  113.185.12.40 on June 5, 2018 at 4:48pm
 Updated by:  April 29, 2019 at 8:57pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TÂY NINH
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong muốn tìm người đàn ông quan tâm đến tôi và những người xung quanh tôi
 Free Time:  Du lịch, nghe nhạc, cà phê cùng bạn bè
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng dễ thích nghi với với mọi hoàn cảnh
 Looking For:  Mãnh ghép của cuộc đời

Back | Send Email to Hân võ (ID: 1434814)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.