Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Ngọc. Như - ID: 1434950
 Name:  Ngọc. Như
 IP & Posted by:  172.58.83.95 on June 7, 2018 at 4:51pm
 Updated by:  June 15, 2018 at 3:31pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thành phố bu
 State/Province:  Alabama
 Zip:  10000
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm Một người
 Free Time:   Xem tivi , thể dục và nấu ăn ngon ...
 I Am:  Dể nhìn , đàng hoàng , chịu khó , tế nhị và vui vẻ ......
 Looking For:  Một người bạn nam lớn tuổi tánh tình giống như tôi ....

Back | Send Email to Ngọc. Như (ID: 1434950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.