Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434983 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Uyên Trang
 Uyên Trang - ID: 1434983
 Name:  Uyên Trang
 IP & Posted by:  64.233.173.18 on June 8, 2018 at 3:00am
 Updated by:  June 8, 2018 at 4:24am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  May mặc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim bạn đời
 Free Time:  Làm những gì minh thích
 I Am:  Đơn giản..hiền.thích nấu ăn..du lich..kinh tế ồn đinh..sống môt minh
 Looking For:  Tìm người đàn ông tốt .hiểu biết..kinh tê ổn đinh.kg còn vướng bân gd.con cái nhiều..để có thể cùng chăm sóc cho nhau tuổi xế chiều

Back | Send Email to Uyên Trang (ID: 1434983)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.