Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435095 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 N - H - ID: 1435095
 Name:  N - H
 IP & Posted by:  112.197.226.221 on June 9, 2018 at 10:20am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPVietNam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  king doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người bạn thích hợp để tiến xa hơn trong tương lai.
 Free Time:  chơi thể thao và làm những gì mình thích...
 I Am:  có sự nhiệt tình vui vẻ nhưng cũng rất thẳng tính.
 Looking For:  một người biết lo cho tương lai gia đìnhv.v...

Back | Send Email to N - H (ID: 1435095)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.