Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435140 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TÔI TÌM BẠN
 TÔI TÌM BẠN - ID: 1435140
 Name:  TÔI TÌM BẠN
 IP & Posted by:  27.74.39.223 on June 10, 2018 at 2:24am
 Updated by:  June 18, 2018 at 1:53am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn kể nhau nghe những gì cần học hỏi lâu rồi có thể tình Bạn chuyển sang tình thương
 Free Time:  làm cong việc hôm qua va ngày nay cafe với bạn bè nhung luc rảnh rang va ngày chủ nhật
 I Am:  Cũng như bao người đàn ông khác luôn coi trọng tình baqn5 và mọi tình khac tương dối hiểu biết về những diều cần thiết trong cuộc sống
 Looking For:  người Phụ Nự ăn nói nhẹ nhàng Phụ nữ có lòng vị tha và tương thân tương ái và.... Mọi việc dều nói sau

Back | Send Email to TÔI TÌM BẠN (ID: 1435140)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.