Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435175 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 chu long - ID: 1435175
 Name:  chu long
 IP & Posted by:  65.94.97.65 on June 10, 2018 at 12:29pm
 Updated by:  March 27, 2019 at 9:38pm
 Gender:  Male
 Age:  67
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  toronto
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:   làm tiệm Nai, đã
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  trước tiên lam bạn (chi nhan DT qua viber Only)-647 403 8799 Toronto Canada
 Free Time:  thể dục, câu cá, du lịch
 I Am:  tôi là người Hoa đã nghĩ hưu sống một mình, sức khỏe tốt, thích giao lưu.
 Looking For:  nữ trên dưới 50 tuổi, không vướng bận con cháu, biết nội trợ

Back | Send Email to chu long (ID: 1435175)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.