Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ông anh

 ông anh - ID: 1435227
 Name:  ông anh
 IP & Posted by:  129.205.113.13 on June 11, 2018 at 6:34am
 Updated by:  June 11, 2018 at 4:19pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75039
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  người giám sát
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  muốn có một doanh nghiệp phát triển mạnh và có gia đình hạnh phúc và làm một ngườ
 Free Time:  đi đến bãi biển và xem TV, mua sắm và làm một số công việc nhà
 I Am:  Anh là một người đàn ông linh hoạt và rất lắng nghe lời khuyên. trung thực và chăm chỉ.
 Looking For:  Tôi muốn một người phụ nữ sẵn sàng cho cuộc hôn nhân và yêu thương gia đình.

Back | Send Email to ông anh (ID: 1435227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.