Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435333 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Hoàng

 Nguyễn Hoàng - ID: 1435333
 Name:  Nguyễn Hoàng
 IP & Posted by:  171.226.171.65 on June 12, 2018 at 5:47pm
 Updated by:  June 14, 2018 at 3:25am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên tư vấn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền
 Free Time:  Làm đẹp và làm đẹp :)))))
 I Am:  Cố gắng vì tương lai của bản thân và gia đình
 Looking For:  trưởng thành, có công việc ổn định và cùng nhau đi đoạn đường dài.....:))))

Back | Send Email to Nguyễn Hoàng (ID: 1435333)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.