Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435368 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BIẾT LÀM sao
 BIẾT LÀM sao - ID: 1435368
 Name:  BIẾT LÀM sao
 IP & Posted by:  27.74.39.223 on June 13, 2018 at 3:07am
 Updated by:  June 13, 2018 at 4:08pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tien Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  làm công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  lên dây tìm người mà mình cho la hợp tình hợp ý
 Free Time:  làm công việc chưa làm xong cafe với ban bè di chùa khi tới ngày Phật đản di nhà thờ khi dến lễ Giáng sinh
 I Am:  cũng như mọi người hỉ nộ ái ố dều có nhưng rất hẹn chế dể không làm mích lòng bè bạn
 Looking For:  Phụ Nữ dù trong dộ tuổi nào cũng vẫn có bản tính của người Phái Dẹp thich người Phụ Nữ Vui vẻ yêu trẻ con và luôn đi dó dei9 dây dể mở mang kiến thức Cám ơn các bạn đã đọc hồ sơ của mình

Back | Send Email to BIẾT LÀM sao (ID: 1435368)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.