Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435419 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lãng Duy Vân
 Lãng Duy Vân - ID: 1435419
 Name:  Lãng Duy Vân
 IP & Posted by:  45.126.99.244 on June 13, 2018 at 8:46pm
 Updated by:  August 17, 2018 at 1:44am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ninh Kiều
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Buôn bán gỗ lớn
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mỡ rộng thêm mặt hàng và lĩnh vực làm ăn
 Free Time:  Chạy xe máy dạo quanh thành phố. ll 0978 699 704
 I Am:   Khó tính và chi tiết trong hợp tác làm ăn. Dễ tính trong chơi bời xã giao.
 Looking For:  Một mối quan hệ dựa trên sự thành thật và tôn trọng đối phương.

Back | Send Email to Lãng Duy Vân (ID: 1435419)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.