Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435440 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hải Nguyên - ID: 1435440
 Name:  Hải Nguyên
 IP & Posted by:  113.188.89.172 on June 14, 2018 at 1:04am
 Gender:  Gay
 Age:  39
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  teacher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài
 Free Time:  nghe nhạc
 I Am:  chân tình,bottom
 Looking For:  Tìm Top hờn tuổi, chân tình, lâu dài

Back | Send Email to Hải Nguyên (ID: 1435440)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.