Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435461 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễncool
 Nguyễncool - ID: 1435461
 Name:  Nguyễncool
 IP & Posted by:  117.0.145.99 on June 14, 2018 at 6:53am
 Updated by:  June 14, 2018 at 4:50pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nam Định
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm mối quan hệ lâu dài
 Free Time:  Đi dạo,nghe nhạc,lướt web
 I Am:  Biết cái gì đúng , cái gì sai. Không chuộc lợi
 Looking For:  Tính tình ngay thẳng. Vui tính, dễ gần....

Back | Send Email to Nguyễncool (ID: 1435461)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.