Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435470 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hoa Xuyen Tuyet - ID: 1435470
 Name:  Hoa Xuyen Tuyet
 IP & Posted by:  116.109.68.24 on June 14, 2018 at 8:29am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Some college
 Occupation:  van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm một người đàn ông: tốt, thật sự yêu thương tôi, không nói 2 lời, không cà chớn, không làm khổ tôi ....
 Free Time:  tôi chỉ ngồi mơ về một người đàn ông thật sự yêu thương tôi
 I Am:  tôi sống thiện, làm thiện , đảm đang, ...
 Looking For:  tôi muốn tìm một người yêu thương tôi thật lòng, người đàn ông không ngại khó , không gia trưởng, không vu khống cho người khác.....

Back | Send Email to Hoa Xuyen Tuyet (ID: 1435470)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.