Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435640 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Water Lily
 Water Lily - ID: 1435640
 Name:  Water Lily
 IP & Posted by:  70.113.65.148 on June 17, 2018 at 11:27am
 Updated by:  July 28, 2018 at 5:16am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm người yêu từ kiếp trước
 Free Time:  Trồng cây
 I Am:  Hiền
 Looking For:  Giờ này anh ở đâu? Kiếp trước mình hẹn gặp lại nhau mà giờ đây em thành gái già,  cuộc đời vùi dập biết bao nhiêu lần mà anh vẫn chưa chịu gặp em! Anh của em chung thủy, khó kết bạn nhưng tử tế, thương người, tự lập, hiểu biết hơn em, rộng lượng hơn em, biết làm một vài món ăn Việt ..., anh ơi, anh ở nơi đâu? Em không thích anh bủn xỉn, nhậu nhẹt, gia trưởng, nghiện hút. Nếu đúng là anh thì nhắn tin em sớm nhen. Nếu không phải anh xin đừng lãng phí thời gian, em cảm ơn nhiều!

Back | Send Email to Water Lily (ID: 1435640)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.