Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435722 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong
 Phuong - ID: 1435722
 Name:  Phuong
 IP & Posted by:  27.2.127.14 on June 18, 2018 at 9:55pm
 Updated by:  January 12, 2019 at 11:00pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người cùng suy nghĩ để đi hết cuộc đời
 Free Time:  Coi phim , đọc báo
 I Am:  ,vui vẻ, hoà đồng , chân thành
 Looking For:  Chân thật , rộng lượng và điềm đạm và muốn lập gia đình

Back | Send Email to Phuong (ID: 1435722)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.